"למפגש"

ברוכים הבאים לבסיסה של טייסת 108 הווירטואלית – "רוכבי הסערה".

מהנעת המטוס ועד כיבויו בדת"ק, אנחנו פועלים כשלנגד עיננו המטרה: לדמות את המציאות בצורה מוחלטת וללא פשרות, בתוך הקוקפיט הווירטואלי ומחוצה לו כטייסת.

בעוד הטיסה מתרחשת במרחב מדומה – החברות בין אנשי הטייסת, הרצון להצליח והשאיפה לשלמות מעוגנים היטב במציאות. זה ייחודינו.