תקיפת שדה התעופה סייקל

19.01.10
בסיס רמת דוד

מערכה מול סוריה ולבנון, היום השני. במטרה להשלים את העליונות האווירית רביעייה מטייסת 108 "העילית" נשלחה להשמיד את השדה המבצעי האחרון בסוריה, בשדה ממוקמות שתי טייסות מיג 29.

http://www.youtube.com/watch?v=LSLen5mT2PM

 

טייסי הרביעיה:

1. Acef

2. Sharonbh – טייס חדש שהצטרף אלינו לפני כחודש מ-110

3. Echo

4. Elf

המראה ב 10:53 בזמן מבסיס רמת דוד. רביעית ברקים מ 108 עמוסים לעייפה עם שני בידוני כנף ובידון גחון. לוקחים כיוון לנ.צ. חציית קו. בחציית קו ירידה לגובה 300 מעפ"ש מהירות 500 קשר מבנה הגנתי (קרוב). במהלך הטיסה בגובה נמוך מזוהים מספר גדודי אויב המצריכים לבצע סטיות מהמסלול על מנת לא להיחשף לסכנה של חליפה מעליהם.

בהגעה ל IP שני הזוגות נפרדים:

זוג ראשון: נשאר במבנה מדורג, עולה לגובה 800 רגל, מבצע יעף מהיר במהירות 500 קשר מעל המסלולים ומשחרר 6 פצצות חודרות מסלולים בבודדת לאורך כל המסלול – כל הפצצות פוגעות ומחוררות את המסלול.

זוג שני: מבצע סטייה דרומה מהמסלול על מנת לבצע חטף שמאלי להשמדת מטרות בשדה, בנקודה הנכונה מושך הזוג השני לגובה, מזהה את המטרות ומבצע היפוך שמאלי לכיוונם. החטף מבוצע באופן מדויק מאוד וכל המטרות מושמדות.

הערה: רוב התמונות לקוחות מהקלטת ה-ACMI שבה לא נראה החימוש על המטוסים.

כניסה ליעף זוג ראשון:

יציאה של זוג ראשון מהיעף וכניסת זוג שני:

זוג שני משחרר פצצות כ 30 שניות מיציאת הזוג הראשון מאזור המטרה. זמן חשיפת כל מטוס במבנה פחות מ 60 שניות מעל הבסיס. זמן יעף של כל המבנה פחות מ 210 שניות.

כניסה ליעף של 3:

צלילה של 3 וכניסה של 4:

מטרות שהושמדו:
מסלול דרומי עם 6 מכתשים
מסלול צפוני עם 6 מכתשים
מגדל פיקוח מושמד
מכ"ם גילוי מוקדם מושמד
ועוד מספר מטרות משניות קטנות מושמדות

סה"כ: הבסיס יצא לחלוטין מכשירות וניתן לראותו כמושמד.

לאחר היעף יציאה נמוכה מאזור המטרה. לאור שמיים נקיים נסיקה של המבנה לגובה רב על מנת להימנע ממעבר מסוכן מעל גדודי אויב.

נחיתה ברמת דוד.

 

סיכום תקיפה:
שדה תעופה מושמד לחלוטין, 0% מבצעי.
4 מטוסים חזרו הביתה בשלום.