אימון משותף טייסות 101 ו-108

http://www.youtube.com/watch?v=f0FWMpWRxzc

הסרט מצולם מנקודת המבט שלי כמוביל מבנה גרניט וניתן לשמוע את כלל המבנים והבקר על התדר הכללי.
11:37 – חציית קו, 15:39 – יעף קלע, 20:26 – חציה קרה, 33:27 – קא"ז ראשון 37:23 – קא"ז שני, 40:55 – קא"ז שלישי, 52:24 הקפה לנחיתה

לחץ להקלטת ACMI של הגיחה.

טייסת 101 ואנחנו הוצאנו לפועל אימון משותף. הכוונה הייתה  להכיר, לשתף וללמוד על ידי חשיפה לאופן עבודה שונה ממה שכל טייסת רגילה. כל טייסת השתמשה במטוס שונה (ברק חדמ"ש ודומ"ש) ובחימוש אחר, כפי שנהוג אצלה. התדריכים והתחקירים בוצעו במשותף, והחשיפה לשיטות שונות ממה שאנחנו מכירים הייתה מעניינת ומלמדת. אנחנו שמחים שהאימון יצא לפועל ובהצלחה.

מטרת המשימה הייתה תקיפת מטווח 409 הסמוך לים המלח. המטווח היה מוגן באמצעות סוללות SA-2 ו SA-3 מסומלצות כמטווח אלקטרוני (מכ"מי הנחיה ללא טילים) ותותחי נ"מ. על כן, נדרש היה קודם כל להשמיד את ההגנות. זה נעשה על ידי שני מבנים מ 108 בהדרגה – ראשית השמדת המכ"מים בוצעה ממרחק על ידי הטלת קלע מגובה נמוך של פצצות ברד כבד (JDAM) – מבנה גרניט (הסרט מנקודת המבט שלי כמוביל גרניט). לאחר מכן נכנס זוג שני, מבנה עופרת, בגובה גבוה והשמיד ביעף בודד את התותחים על ידי הטלות מרובות של ברד כבד מכל מטוס. לבסוף, נכנסה רביעיה מטייסת 101, מבנה פטיש, במטוסי ברק דו מושביים והטילה פצצות זרעית (לייזר) על המבנים במטווח. בנוסף, מבני גרניט ועופרת התאמנו בקרב אוויר זוגות לאחר חזרתם מהמטווח.

התיאום בין המבנים בוצע על ידי שימוש בתדר אופרציה משותף (בנוסף לתדר פנימי של כל מבנה) ובסיוע חשוב של בקר – "אוורסט" בקשר.

המשימה הושלמה בהצלחה על פי התכנון. כל המטרות הושמדו.

להלן הפירוט התדריכים שהשתמשנו בהם בפועל, התחקירים ותיעוד מהמשימה.


תדריך כלל המבנים

משימה :
ראשי – גיחה להשלמת כשירויות א"ק בטייסת – מרמ"ט וחתף ותרגול שיתוף פעולה עם טייסות אחרות.

כוחות ומשימות :
מבנה גרניט , ט'108 – תקיפת קלע על מטרות במטווח 409 בכדי לאפשר כניסה למבנים האחרים.
איוש :
1. איתי
2. רמי

תצורה :
X 2 ברד"כ 82
X 2 בידוני כנף
X 1 מחט אימונים

ראשי – תקיפת קלע על מטרות במטווח 409 – הכנה וניקוי השטח לטובת מרמ"ט של מבנים עופרת ופטיש

מבנה עופרת, ט'108 – תקיפת מרמ"ט ברד"כ על מטווח 409
איוש :
1. עידן
2. עמית
תצורה :
X 2 ברד"כ 82
X 1 בדג"ח
X1 פנתר אימונים

ראשי – תקיפה במרמ"ט על המטווח על רכבים באזור מטווח 409.

מבנה פטיש, ט'101  – תקיפה בזרעית על מטווח 409
איוש :
1. שימי
2. מיכה
3. רוני
4. אלון
תצורה
X 4 זרעית 82
X 1 בדג"ח
X1 פנתר אימונים
ראשי – תקיפה בזרעית על מטווח 409

בקר: שגיא (ט'108)

איומים :
1. סוללות טק"א – SA2 וSA3 – סוללות אלו נטולות טילים – ולכן ישנם חוקי הפלה : חיווי נעילה מסוללת טק"א של יותר מחצי דקה דינו הפלה, שימו לב!
2. תותחי נ"מ ZPU-2 במטווח


 


תחקירים

תחקיר מבנה גרניט

תקיפת קלע של מכ"מי טק"א במטווח 409 כהכנה לתקיפות עופרת ופטיש

מבנה: 1. איתי 2. רמי
זמן טיסה: 78 דקות
כשירויות: קלע וקא"ז למבנה
פגיעות והפלות: 1. מכ"מ SA-2 2, תותח נ"מ סמוך 2. מכ"מ SA-3
אבידות כוחותינו: ללא

תקציר:
המראה מרמת דוד ושיוט דרומה. חציה מעל ים המלח.
ביצוע יעף קלע על המכ"מים. שחרור ממרחק 7 מייל ללא ציוץ מהסוללות.
יציאה צפונה ושיוט הבייתה.
מעל הבית קא"ז עם עופרת – בוצעו 3 קרבות, כאשר אנחנו בחסרון מוגבלים ל 6 ג'י.
נחיתות תקינות.

מסקנות אישיות:
1. איתי
-בקא"ז הראשון הפך למס' 2 במקום למטרה המיועדת – יש לשמור קשר רציף ב merge עם המטרה המיועדת.

2. רמי
-פתח מרחק גדול מדי מהמוביל בפולניה: 5-6 מייל במקום 3.
-יש לחלוף מטרה מהצד החיצוני של הפולניה ולא מבפנים לטובת קשר עין.

בזיונות:
ללא

מסקנות כלליות:
1.קא"ז שבו צד אחד בחסרון יכול ללמוד ולהקל על פיתוח טקטיקה עבור הצד שביתרון.
2. פתיחת מרחק גדול מדי בין חברי המבנה בפולניה מביאה לחסרון מיידי אחרי החליפה – עד שמגיעים למטרה המוצלבת, מופלים. יש לשאוף ל-3 מייל הפרדה (מעגל פנימי ב HSD בסקלה הנמוכה).

 

תחקיר מבנה עופרת


מבנה :
1. עידן
2. עמית

זמן טיסה :
78דקות

פגיעות והפלות :
1. 2תותחי נ"מ, 3הפלות אימון בקא"ז
2. 2תותחי נ"מ

כשירויות :
קא"ז ומרמ"ט למבנה.

תצורה :
1 בדג"ח
1 פנתר אימונים
2 פצצות ברד"כ 82

תקציר :
המראה מרמת-דוד וטיסה דרומה למטווח 409, המתנה בשטח ישראל לפני חציה לש"א מדומה, כניסה בהודעת רשאי של גרניט ושל אוורסט.
יעפים תקינים ויציאה חזרה צפונה.
ביצוע קא"ז מעל הבית בהצעתו של גרניט1.
נחיתה ללא חריגים.

קרבות :
מבנה גרניט בחסרון תמרוני עקב בידוני כנף שלא מאפשרים לו תמרון מעל 6G
קרב ראשון :
מסתיים מהר, עקב ביצוע "פולניה" מבולגנת של הזוג מגרניט, ניצול יפה של המצב ע"י מבנה עופרת – והפלה מהירה של 1.
קרב שני :
מבנה גרניט פותח פולניה רחבה מדי, אנחנו משנים תכנון, כל אחד הולך על המטרה המקורית שלו בכדי לא להיכנס לחסרון בתוך הפולניה של גנריט.
הפלה מהירה.
קרב שלישי
שוב פתיחה רחבה של גרניט, עידן ועמית הולכים בבנ"ז על רמי, בפועל היה זה טעות כי לאיתי היו חסרות 2-3שניות להפלה של אחד מחברי מבנה עופרת.
אין להזניח מטוס יריב – כל מטוס חייב התייחסות.

מסקנות אישיות :
עידן :
1. לא לדווח כל דבר – יש לזכור כי 2 צמוד למוביל ועושה כמוהו.
עמית:
1. לנסות לשבת יותר בצד, על מנת להקל על המוביל לזהותו שמעיף מבט.

מסקנות כלליות :
1. עבודה מול בקר תורמת, עוזרת ומעניינת, כן יירבו!
2. מומלץ ונכון להפסיק קא"ז ברגע שאחד מהמבנה מופל – אין צורך להמשיך לבנ"ז, חבל על הדלק.
3. שת"פ –
העבודה מול מבנה נוסף בליווי בקר היא חשובה,תורמת ומלמדת ואני מציע לבצע שת"פים נוספים.

בזיונות :
ללא

תחקיר מבנה פטיש

​1. שימי
2. מיכה
3. רוני
4. אלון

כולם חמושים בארבע פצצות GBU12.

משימתנו עפ"י התדריך הייתה להגיע לIP ולחכות למבנה השני של טייסת 108 (מבנה עופרת) שיסיימו את יעף התקיפה שלהם וייצאו מאזור המטרות. במידה והם עדיין לא יצאו, היינו אמורים לחזור לנ.צ קודמת ולהמתין עד שהם יצאו.
​ ​
מאחר והגענו בדיוק בזמן שהמבנה של 108 יצא, פנינו מזרחה לכיוון המטרות וכל מטוס במבנה נעל את המטרה שלו.

בשלב הזה פתחנו ביעף זרעית אבל איבדנו את המקומות במבנה, ולכן רק מספר 3 ומספר 1 שחררו ביעף הראשון והחלו ביציאה דרומה. מאותו רגע כל אחד נכנס עוד פעמיים לעבר המטרות וכל המטרות הושמדו.

הודענו על יציאה וחזרנו לנחיתה בבסיס חצור.
 

נקודות להתייחסות:

א. מספר 1 במבנה

סבל מבעיות טכניות בהן הוא נזרק מהסימולטור 3 פעמים לפני התקיפה, כשהוא חזר היו לו בעיות עם הערוצים בקשר והוא איבד את המבנה. מספר 4
​ ​
החליף אותו בהובלה עפ"י בקשתו.

כאשר ​מספר 1 חזר לטיסה לא היה ברור כבר מי מוביל והמבנה כולו התפזר עם היעף הראשון.

ב. בזמן התקיפה שני מטוסים חרגו מעבר לגבול לכיוון ירדן ולא שמו לב עד שלא קיבלו התראה מהבקר.

מסקנות:

א. יש להתאמן על טיסת מבנה ברביעייה וחלוקת מטרות. זוג ראשון תוקף בזמן שזוג שני ממתין מעמדת חיפוי ומתחלפים עם תום היעף הראשון עד להשמדת כל המטרות.

ב. יש להגדיר את חלוקת התפקידים במבנה במקרה שמוביל המבנה יוצא מסיבה כלשהי, מספר 3 ייקח את ההובלה עד תום המשימה. אם מספר 1 יצליח לחזור בזמן למשימה הוא ייקח את תפקיד הובלת האלמנט. מספר 3 יישאר כמוביל הרביעייה​ – כדאי שבמשימות הבאות יהיו קווים מוסמנים של גבולות הארץ לטעינה לDTC, כך נוכל לשמור טוב יותר על המודעות המצבית שלנו.

תמונות

מבנה גרניט

לפני המראה, ברקע מבנה עופרת

טיסה מנהלתית דרומה

חציית קו וטיסה בגובה נמןך

הקלע

יציאה מהמטרה

קא"זים

 

מבנה עופרת

התקיפה

במהלך הקא"ז הראשון

מבנה פטיש

במהלך התקיפה

לאחר נחיתה

תודה ל 101 על השת"פ המעניין – כן ירבו שת"פים כאלו בקהילתנו!